Bestäm hur du skyddar dina filer

Vi ger dig mycket användbara alternativ som hjälper dig att skydda dina filer från olika problem som: mänskliga fel, obehörig åtkomst, PSD-krav

MFA / 2FA

Du kan använda multifaktorbehörigheten för att skydda åtkomst till ett system eller filer. Användarna måste bekräfta valda åtgärder med en token eller kod som skickas

Filversioner

Inbyggt filversioneringssystem låter dig spåra hur filen förändras över tiden. Du kommer inte att ha överskrivningsproblem när du arbetar som team på en arbetsyta

Behörigheter

Du kan ställa in behörighet för valda filer eller mappar så att dina användare endast får åtkomst till filer som är auktoriserade

Spårrekord

Du kan spåra vem som laddat ner filerna och från vilken plats. Du kan auktorisera enheter som får åtkomst till filer.

Fack

Superadministratörer kan återställa alla raderade filer från en vald tidsperiod. Du ställer in hur länge filerna

Anteckningar

Du kan ha missförstånd över de uppladdade filerna mellan gruppmedlemmarna. Enkelt men effektivt verktyg för att samarbeta

Filer och nycklar är skyddade

Vi gör allt vi kan för att skydda åtkomsten till dina filer på en nivå du väljer

Filer

Filer lagras i AWS-molnet krypterat med unika nycklar. De är skyddade från att förstöras. Filerna sparas slumpmässigt utan någon information om ägaren, typen eller formatet.

Bygg din krypterade fillagring

använd den gratis i upp till 50 mb

Skapa gratis konto nu